5. ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ (ICOBS’20)

ÖZET YAZIM KILAVUZU

 

ÖZET;

  1. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. Örn: Elif ALPER
  2. Yazarların eğitim gördükleri kurum adı belirtilmelidir.
  3. Araştırmanın amacı ve kapsamı, yöntemi, katkısı, sonuçları ve yararlanılan kaynaklardan bazılarının bulunduğu bölümleri içermelidir.
  4. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı, kurum adı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.
  5. Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslı yazılmalıdır.
  6. Sayfa kenar boşlukları her taraftan 2.5 cm olmalıdır.
  7. Satır aralığı 1.5 nk. olmalıdır.
  8. Özet tek paragraftan oluşmalıdır.
  9. Özet en fazla dört anahtar kelime içermelidir.

 

*Doğru formatta özet gönderimi için ekte sunulan örnek özet metinlerinden yararlanılabilir.