Kongrede sunulan bildiriler arasından, kongre değerlendirme kurulunca her bir kategoride en iyi bildiri seçilmiştir.

 

 

 

Doktora 

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Çimento Şirketlerinin İflas Risk  Düzeylerinin Tahmini

Cengiz KALYONCU

 

Yüksek Lisans

İş Zekası Modüllerinin Stratejik Karar Verme Üzerindeki Etkisi

Senem NART - Yaşar ATAŞ

 

Lisans
Whatsapp Uygulaması Formal/İnformel Bir İletişim Aracı Olarak Kullanmakta mı? Bursa’da Faaliyette Bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Araştırma
Ceren TAŞDEMİR-Ecenur ÇOKÇETİN-Mehmet Onur CAN- Ayberk GÖKÇE-Bilçin TAK MEYDAN